Firma Frut-Handel Wideł Piotr Wideł Paweł S.C. realizuje projekt  pt. "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności o rozwój turystyczno-rekreacyjny związany z wypożyczalnia skuterów śnieżnych oraz aktywne promowanie sportów zimowych" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w ramach którego zostało zakupionych sześć skuterów śnieżnych. Kwota dofinansowania to 29 455,08 CHF.

Wypożyczalnia skuterów śnieżnych wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki subregionu nowosądeckiego. Teren, na którym otwarta została wypożyczalnia, jest atrakcyjny turystycznie, warunki atmosferyczne i pogodowe sprzyjają wyprawom skuterowym. Muszynka leży przy granicy ze Słowacją (turystyka zagraniczna) w gminie Krynica-Zdrój. Branża turystyczna poszerza horyzonty działania spółki i otwiera przed nią nowe możliwości rozwojowe.